شما اینجا هستید
خانه  >>  درباره ما
درباره ما

ورزش همگانی چيست؟

در سال 2000 ميلادی در شهر کبک کانادا حدود 700 نفر از کارشناسان و از 104 کشور سراسر جهان در همايشی با عنوان نقش ورزشهای همگانی به تبادل نظر پرداختند.

اين همايش زير نظر کميته بين المللی المپيک و WHO برگزار گرديد. و در پايان تأکيد کردند که ورزش همگانی يکی از عناصر و عوامل اصلی و ضروری سلامت و سعادت گروه ها و جوامع مختلف مي باشد.

ورزش همگانی جامع و فراگير بوده و غايت آن در برگيرنده تمامی افراد از زن و مرد و در کليه مراحل زندگی از کودکی تا سالخوردگی ميباشد.

کاربرد جامع و جهانی امروزين يوگا در جهان و ايران

1. نوعی ورزش جسمی و ذهنی است.

2. روشی برای ايجاد تعادل جسم و ذهن است. راهکاری برای دستيابی به آرامش نسبی جسمی و ذهنی است.

3. ايجاد کننده ی بهترين روحيه و آمادگی جسمانی و روانی نسبی برای انجام امور فردی و گروهی و در شرايط عادی و بحرانی است.

4. در افرايش مهارت وآمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران در ساير رشته های ورزش قهرمانی کاربرد دارد.

5. در مديریت بيماریها و حفظ و ارتقاء سلامتی در ابعاد جسمی، ذهنی و روابط اجتماعی موثر و مفيد است.

6. به وسايل و امکانات خاصی نياز ندارد و می تواند از کودکی تا کهنسالی و در سلامتی، بيماری، معلوليت و در تمام مدت عمر از آن سود جست.

7. بعنوان ورزشی برای همه (همگانی) مطرح است.
 

فدراسيون ورزش هاي همگاني
 در نمودار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني

فدراسيون ورزش هاي همگاني  در نمودار تشكيلاتي سازمان تربيت بدني

زير گروه هاي فدراسيون ورزش هاي همگاني

زير گروه هاي فدراسيون ورزش هاي همگاني

انجمن يوگا در نمودار تشكيلاتي
 فدراسيون ورزش هاي همگاني

انجمن يوگا در نمودار تشكيلاتي  فدراسيون ورزش هاي همگاني

كادر اجرايي و مسئولين انجمن يوگا

 

براي دريافت اساسنامه انجمن یوگا ایران روي لينك زير كليك كنيد.

دريافت اساسنامه انجمن یوگا ایران